Behandelingen Cesartherapie Jansen

Wat kunt u verwachten bij een behandeling?

Na de kennismaking zullen wij uw gegevens noteren en eventueel de verwijsbrief van de arts/ specialist lezen. Vervolgens mag u zelf vertellen wat uw klachten of hulpvragen zijn. Daarna gaan wij een eigen onderzoek uitvoeren om te zien wat de problemen en beperkingen zijn.

Aan de hand van de diagnose van de arts, als deze aanwezig is, en onze eigen diagnose zullen wij samen met u een behandelplan opstellen.

Het onderzoek vind in het algemeen in het ondergoed plaats. Bij bezwaren kunt u ook een badpak of sportbroek dragen. Het is mogelijk dat tijdens de eerste keer nog geen adviezen of oefeningen worden gegeven. Dit hangt af van de tijd die het onderzoek en het bespreken van het behandelplan vergen. Als wij het behandelplan met u besproken hebben dan zullen wij aanwijzingen gaan geven voor een goede houding en u oefeningen laten doen. Wij doen de oefeningen zo nodig eerst voor en controleren of u ze goed uitvoert. Daarbij wordt voortdurend rekening gehouden met uw mogelijkheden en eventuele beperkingen. Als alle onderdelen goed worden uitgevoerd, worden ze weer aaneengeregen tot een beweging.

De bedoeling is dat u na verloop van tijd de bewegingen juist uitvoert zonder erbij na te hoeven denken.
Aan het einde van de behandeling wordt het behandelde samengevat en wordt besproken wat u thuis kunt en mag doen.
De bedoeling is dat u het geleerde in uw dagelijks leven inpast en dat daardoor uw klachten verminderen of verdwijnen. Wij zijn verplicht om de eventuele verwijzer op de hoogte te houden van het verloop van de behandeling. Na afloop van de serie behandelingen zullen wij het resultaat met u bespreken en vervolgens sturen wij het verslag op naar de huisarts.

Kortom,
Cesartherapie is een vak apart met een specifieke toegevoegde waarde
• Stelt de patiënt centraal.
• Maakt mensen zelfredzaam.
• Is gespecialiseerd in bepaalde klachten.
• Is sterk in preventie en arbeidreïntegratie.
• Heeft behandelprogramma’s voor chronisch zieken.
• Is bewezen effectief
• Is kostenbesparend

Zonder verwijzing naar de oefentherapeut

Sinds 2008 kunt u rechtstreeks naar de oefentherapeut Cesar|Mensendieck zonder verwijzing van uw arts. Directe Toegang Oefentherapie (DTO) maakt oefentherapie voor iedereen rechtstreeks bereikbaar. Het geeft u als patiënt de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van arts, een oefentherapeut in te schakelen. Dit geldt ook wanneer u door uw fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, verloskundige, chiropractor of andere hulpverlener bent verwezen naar oefentherapie.

Screening

Wanneer u zich aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts zal eerst een screening plaatsvinden. Deze screening moet aangeven of u met uw klacht/hulpvraag bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres bent. Wanneer uw klacht/hulpvraag niet geïndiceerd is voor oefentherapie, zal de oefentherapeut u adviseren alsnog naar uw huisarts te gaan. Voorwaarden zijn er niet aan verbonden, dus het maakt in principe niet uit wat de zorgvraag is of wat de klachten zijn. Bekijk uw polisvoorwaarden voor de vergoeding van oefentherapie door uw verzekeraar.

Opgenomen in ziekenhuis of instelling, of een behandeling aan huis nodig?

Soms wordt een behandeling door de oefentherapeut Cesar of Mensendieck binnen een instelling, een ziekenhuis of aan huis bij de mensen thuis gegeven, bijvoorbeeld aan mensen met een beperking, mensen met één of meer chronische ziekten en/of kwetsbare ouderen. Je ziet bij deze groep mensen vaak een grote afname in het bewegen. De behandeling is dan ook vooral gericht op het functionele bewegen: hoe kunnen zij, met de motorische mogelijkheden die zij nog hebben, zich zo goed mogelijk handhaven en/of klachten ten gevolge van bepaalde aandoeningen draaglijk houden.

U kunt ook contact met ons opnemen in het traject voordat u bijvoorbeeld geopereerd wordt. Het voortraject kan dan bestaan op: zelfredzaamheid in ADL (Algemeen Dagelijks Leven), spierkracht onderhouden, voorbereiden op de periode na operatie zoals bijvoorbeeld oefenen met hulpmiddelen. Dit zal de fysieke conditie onderhouden/ verbeteren, waardoor u na de operatie een kortere revalidatie nodig zult hebben.

Cesar Therapie Terborg

Cesartherapie Terborg

H.E.M. Jansen
Hoofdstraat 18c
7061 CK Terborg
Cesar Therapie Gaanderen

Cesartherapie Gaanderen

H.F. Jansen-Kanters
Rijksweg 261
7011 DZ Gaanderen