Samenwerking basisschool Dynamiek

Geplaatst op: 21 juli 2014 Samenwerking basisschool Dynamiek

Vanaf juni 2014 gaat een intensieve samenwerking van start met basisschool Dynamiek in Terborg. Deze samenwerking is opgestart om de leerlingen afgestemde aandacht te geven voor een optimale ontwikkeling. De basisschoolleeftijd is een belangrijke periode voor de ontwikkeling van de motoriek. Het heeft daarnaast ook invloed op de algehele ontwikkeling van het schoolgaande kind. Kan het makkelijk met de gymles meekomen, kan het zich staande houden bij activiteiten op het schoolplein, maar wat ook belangrijk is voor kinderen die naar groep 3 gaan; “Ben ik schrijfrijp of niet?”
Een verminderde motoriek kan een kind onzeker maken waarbij angst om te bewegen en/of vermindering van zelfvertrouwen kan ontstaan. Het is dus van belang dat een probleem binnen de motoriek tijdig wordt geconstateerd, zodat de motorische, maar ook de algehele ontwikkeling, goed verloopt.

Op de Dynamiek worden de kinderen met het pravoo volgsysteem getoetst. Een deel van deze lijst is ook toegespitst op het bewegen van het kind. Bij onvoldoende voortgang of twijfel is er, in samenwerking met de Dynamiek, een extra signaleringslijst ontwikkeld die zowel door ouders als leerkracht ingezet kan worden om een indruk van de motoriek te krijgen. Bij twijfel kan een observatie door kinderoefentherapeut ingezet worden.
Om er zeker van te zijn dat wij niets over het hoofd zien, onze kennis niet over alle vlakken toereikend is en het belangrijk vinden dat de huisarts op de hoogte is van de situatie, is het van belang dat u met uw kind de huisarts/specialist bezoekt. Deze stelt de verwijsbrief op met aanvraag voor motorisch onderzoek.

Op de locatie aan de hoofdstraat Terborg zal een kinderoefentherapeutisch onderzoek afgenomen worden. Bij dit onderzoek maken wij gebruik van leeftijdsspecifieke klinimetrie om het motorisch ontwikkelingsniveau en/of het fysiek functioneren van het kind objectief vast te kunnen stellen. Hierbij worden ook factoren als concentratie, impulsiviteit en faalangst geobserveerd. Dit wordt in een verslag beschreven met daarbij een kinderoefentherapeutische diagnose en, in geval van advies van opstarten behandeling, behandeldoel en behandelplan.

De behandeling duurt een half uur en kan, voor de kinderen van Dynamiek, op school plaatsvinden.
U kunt hier als ouder/ verzorger uiteraard bij aanwezig zijn. Tussendoor zullen evaluatiemomenten ingepland worden op de hoofdstraat om u als ouder op de hoogte te brengen van de voortgang van de behandeldoelen en behandelplannen. Na een half jaar zal een nieuw onderzoek afgenomen en zal bekeken worden hoe het traject, indien nodig, er verder uit zal gaan zien.

Zowel het kinderoefentherapeutisch onderzoek als de behandeling worden vergoed door uw zorgverzekeraar. De basisverzekering vergoedt de eerste 18 behandelingen van uw kind, daarnaast is het afhankelijk van uw aanvullende verzekering op hoeveel behandelingen u nog recht heeft.
Het voordeel van de samenwerking op school is dat de lijntjes onderling, te weten leerkracht, IB’er en kinderoefentherapeut, korter zijn en hierdoor een betere afstemming plaatsvindt wat de algehele ontwikkeling van het kind te goede komt.

Terug naar overzicht
Cesar Therapie Terborg

Cesartherapie Terborg

H.E.M. Jansen
Hoofdstraat 18c
7061 CK Terborg
Cesar Therapie Gaanderen

Cesartherapie Gaanderen

H.F. Jansen-Kanters
Rijksweg 261
7011 DZ Gaanderen